НОВОСТИ ШКОЛЫ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы \ риказ Министра образования и науки РК

ҚР «Білім туралы» Заңының 37-2 бабына сәйкес:

  1. Қашықтықтан оқыту білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен орта, қосымша білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.
  2. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктерде (жекелеген объектілерде) төтенше жағдай, шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген, төтенше жағдайлар жарияланған жағдайларда жергілікті атқарушы органдар мен білім беру ұйымдары білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен барлық білім алушылар үшін қашықтықтан оқытуды енгізеді.


«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығына енгізілген өзгерістер туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 3 қарашадағы № 547 бұйрығына сәйкес білім беру ұйымдарына қашықтықтан оқытуды ұсыну бойынша талаптар айқындалды, сондай-ақ қашықтықтан оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары қосылды.


ГУ «Отдел образования города Костаная» сообщает следующее.

Согласно статьи 37- 2 Закона РК «Об Образовании»:

  1. Дистанционное обучение осуществляется в организациях среднего, дополнительного образования в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования.
  2. В случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций местные исполнительные органы и организации образования вводят дистанционное обучение для всех обучающихся в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования.

Согласно приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 3 ноября 2021 года № 547 о внесенных изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям» определены требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения, а также добавлены Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению.

Ознакомиться с документом и полным текстом статьи

Комментарии к записи Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы \ риказ Министра образования и науки РК отключены