Запись детей в 1 класс на 2020-2021 уч.г.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

2020 жылдың 1 маусымынан 30 тамызына дейін 6-7 жастағы (01.09.2020 жылға -6-7 жас) балаларды орыс тілінде білім алуға 1 сыныпқа қабылдау жүргізіледі
«SAKURA: электронды мектеп» ЭЖ-ден тіркеуден өткеннен кейін құжаттарды қабылдау қызмет алушыларға ыңғайлы күн мен уақытты көрсете отырып, 2020 жылдың 1 маусымынан басталады (ведомость вахтада болады)

Мектеп-гимназияның 1-сыныбына қабылдау электронды түрде жүзеге асырылады. Ол үшін «SAKURA: электронды мектеп» ЭЖ қызметін пайдалану керек.
Өтініштерді қабылдау кезеңі 2020 жылдың 1 маусымынан 30 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

https://school.kst-goo.kz/ru/

Электронды өтініш беру :

1.Көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының (немесе басқа заңды өкілдерінің) байланыс деректерін толтырыу.

2. Ата-ана мен бала туралы ақпаратты келесі құжаттардың электронды көшірмесімен толтыру:

 • дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды (денсаулық паспорты негізінде тіркелген жері бойынша емханада беріледі-Ф-026у-3);
 • көрсетілетін қызметті алушының цифрлық фотосуреті;
 • педагог-медициналық — психологиялық комиссияның қорытындысы

1.Тұрғылықты жері бойынша мектепті таңдау.
2.Қабылданған нәтижесі туралы хабарламаны қалай алуға ыңғайлы екенін көрсету: SMS, E-mail арқылы, немесе тб.
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтінішті қабылдау туралы хабарламаны алғаннан кейін 5 күн ішінде құжаттарды тапсыру үшін мектепке келу қажет.

МЕКТЕПКЕ ӨТІНІШ БІЛДІРГЕН КЕЗДЕ БАЛАНЫҢ ЗАҢДЫ ӨКІЛІ ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫ ҰСЫНАДЫ:

 1. Баланың заңды өкілдерінен өтініш (құжаттардың толық пакетін тапсырған кезде жазылады) (сәйкестендіру үшін жеке басын куәландыратын құжаттары болуы тиіс).
 2. Дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды – Ф-026/у.
 3. Алдын алу егу картасы-Ф-063/у.
 4. 3х4 көлемінде саны 2 данада суреті.

Құжаттар толық пакет файлмен ұсынылады.

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫ:
9.00-ден 17.30 дейін
(үзіліс 13.00-ден 14.30 дейін)
(дүйсенбі-жұма)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту үшін негіз болуы мүмкін.
1) жоғарыда аталған құжаттардың толық емес болуы:
2) құжаттарда дәйексіз немесе бұрмаланған фактілер (мәліметтерді) анықталса;
3) осы білім беру ұйымында мәлімделген білім деңгейінің сәйкес келмеуі немесе болмауы;
4) мемлекеттік қызметті алушының оқу көрсеткіштерінің таңдалған білім беру ұйымының мәртебесіне сәйкес келмеуі;
5) осы білім беру ұйымының қызмет көрсету аумағында тұрудың сәйкес келмеуі.
«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартынан үзінді.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179 бұйрығымен бекітілген. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 25 қаңтардағы №28 бұйрығы.

ВНИМАНИЕ!

С 1 июня по 30 августа 2020 года проводится запись детей 6-7-летнего возраста (на 01.09.2020 г. – 6-7 лет) в 1 класс на русском языке обучения

Прием документов после регистрации в ЭС «SAKURA: электронная школа» будет производиться по предварительной записи с 1 июня 2020 года с указанием даты и времени, удобных для услугополучателей (ведомость на вахте)

https://school.kst-goo.kz/ru/

Запись в 1 класс школы-гимназии ведется в электронной форме. Для этого необходимо воспользоваться Услугой посредством ЭС «SAKURA: электронная школа».
Период приема заявлений осуществляется с 1 июня по 30 августа 2020 года.

Для подачи электронного заявления необходимо:

 1. Заполнить контактные данные одного из родителей (или иных законных представителей) услугополучателя.
 2. Заполнить сведения о родителе и ребёнке с приложением электронной копии следующих документов:
 • врачебного профессионально-консультационного заключения (выдается в поликлинике по месту прикрепления на основании паспорта здоровья – Ф-026у-3);
 • цифровой фотографии услугополучателя;
 • заключения педагого-медико-психологической комиссии (при наличии).

3. Выбрать школу по месту жительства.
4. Указать, как вам удобнее получить уведомление о результате зачисления: через SMS, Е-mail, либо и то, и другое. После получения уведомления о принятии заявления для оказания государственной услуги необходимо прибыть в школу для сдачи документов в течение 5 дней.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В ШКОЛУ ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕБЁНКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 1. Заявление (пишется при сдаче полного пакета документов) от законных представителей ребенка (при себе иметь документ, удостоверяющий личность для идентификации).
 2. Врачебное профессионально-консультационное заключение – Ф-026/у.
 3. Карту профилактических прививок – Ф-063/у.
 4. Фотографии размером 3х4 см в количестве 2 штук.

Документы предоставляются полным пакетом в прозрачном файле

ВРЕМЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
с 9.00 до 17.30
(обед с 13.00 до 14.30)
(понедельник – пятница)

Основанием для отказа в приеме документов могут быть:
1) предоставление неполного вышеперечисленного пакета документов;
2) выявление недостоверных или искаженных фактов (сведений) в документах;
3) несоответствие или отсутствие заявленного уровня образования в данной
организации образования;
4) несоответствие учебных показателей получателя государственной услуги
статусу выбранной организации образования;
5) несоответствие проживания на территории обслуживания данной организации
образования.

Выписка из Стандарта государственной услуги
«Приём документов и зачисление в организации образования, независимо от  ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного и общего среднего образования»

Утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от «8» апреля 2015 года № 179. Приказ МОН РК от 25 января 2018года №28 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от «8» апреля 2015 года № 179