«In harmony with the nature» экологиялық фестивалі

2019 жылдың 01 ақпанында Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру аясында Қостанай қаласының балалар шығармашылығы мектебінде «Жас Ұлан» Республикалық бірыңғай балалар-жасөспірімдер ұйымының белсенділері арасында «In harmony with the nature» қалалық фестивалі өтті. Фестивальға №3 мектеп-гимназиясының «Экоәлем» бағыты бойынша «Жас экологтар» үгіт бригадасы қатысты.
Фестивальдің бірінші кезеңінде үгіт бригада өзін шығармашылық түрде таныстырып, «Жас Ұлан» мектеп комитетінде «Экоәлем» бағыты бойынша өз қызметі туралы айтты. Фестивальдің екінші кезеңінде әртүрлі өндірістік және тұрмыстық қалдықтардан жасалған алдын ала дайындалған бұйымды қысқаша сипаттады.
Соңында барлық қатысушыларға «Экоәлем» белгісі бар төсбелгілері мен Қостанай қаласының балалар шығармашылығы мектебінен белсенді қатысқандары үшін грамоталар табыс етілді.

01 февраля 2019 года в рамках реализации программы Рухани жаңғыру в Школе детского творчества города Костаная прошёл городской фестиваль «In harmony with the nature» среди активистов Республиканской единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан». В фестивале приняла участие агитбригада школы-гимназии №3 «Юные экологи» по направлению «Экоәлем».
На первом этапе фестиваля агитбригада презентовала себя в творческой форме, рассказала о своей деятельности по направлению «Экоәлем» в школьном комитете «Жас Ұлан. На втором этапе фестиваля кратко описывала заранее подготовленное изделие, созданная частично из разных производственных и бытовых отходов.
В завершении вручили всем участникам нагрудные значки с пометкой «Экоәлем» и грамоты за активное участие от Школы детского творчества города Костаная.

On February 01, 2019 in the framework of the «Ruhani Zhangyru» programme implementation the city festival «In harmony with the nature» was held among he activists of the Republican United Junior and Youth Organization “Zhas Ulan” at School of Children’s Art in Kostanay. The outreach team “Young environmentalists” of “Ecoalem» programme of the school-gymnasium №3 took part in the festival.
At the first stage of the festival, the outreach team presented the participants in a creative form, told about their activities in the direction of “Ecolem” as a part of the school committee «Zhas Ulan». At the second stage of the festival, the team briefly described a previously prepared good, created partially from various industrial and household wastes.
At the end, all participants were presented with badges marked “Ecolem” and certificates for their active participation within the School of Children’s Art in Kostanay.