Ыбырай Алтынсариннің Қостанай облыстық мемориалдық мұражайы

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында 5 «г» сыныбының оқушылары Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық мұражайға барды. Мұражай заманалар жалғастығын іске асырады. Ол бізге дейін өмір сүрген ғалымдардың тәжірибесін пайдалануға бірегей мүмкіндік береді. Балалар осы ұлы адам туралы айтып жатқан мұражай қызметкерін қызығушылықпен тыңдады. «Ы.Алтынсарин-педагог-ағартушы» көрме залында заттық және сурет құжаттары көрмеге қойылады.

В рамках программы «Рухани жангыру», ребята 5 «г» класса посетили областной музей имени Ибрая Алтынсарина. Музей осуществляет связь времён. Он дает уникальную возможность воспользоваться опытом тех, кто жил до нас в области науки, культуры, нравственности. Ребята с интересом слушали работника музея, которая рассказывала об этом великом человеке. В экспозиционном зале экспонируются предметные и фотодокументальные выставки « И.Алтынсарин-педагог-просветитель»

In the framework of the programme » Ruhani Zhangyru » guys from 5 «g» grade visited the regional museum named after Ibray Altynsarin. The museum provides the link with past. It gives the unique opportunity to use the experience of those who lived before us in the field of science, culture and morality. The children listened to the museum worker with interest, who told about this great man. The exhibition hall displays the subject and the photo documentary exhibition «I. Altynsarin – teacher — educator».