Как выбрать колледж?

Подростки и их родители не редко задаются вопросов какой колледж им выбрать? Выбор очень большой и ознакомиться с каждым заведением лично весьма сложный процесс, именно по этим причинам мы подготовили для вас эту статью, в этой статье вы найдете и рейтинговые оценки колледжей по всему Казахстану,

Подробнее

Үштілділік – заман сұранысы.

«Өз тілін – бірлік үшін, өзге тіл –тірлік үшін» дегендей қазіргі уақытта көптілділік мәселесі біздің ел үшін ғана емес, басқа елдер алдында тұрған мәселе болып тұр. Елбасы тапсырмасы бойынша , Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында, «… барша қазақстандықтар қазақ тілін, орыс тілін 95 % және 25% — ағылшын тілін меңгеруі тиіс»делінген. Үш тілді меңгеру, білу- бұл жаһанданған әлемге деген сөз.-деді ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қазірдің өзінде біздің жастарымыз ағылшын тілін жақсы деңгейде меңгерді. Келешекте біздің де мектептің оқушылары үлкен жетістіктерге жетеді деген үміттеміз. Өз ана тілін, ұлтаралық қатынас тілін –орыс тілін, шет тілі- ағылшын тілін меңгерген біздің оқушыларымыз да әлемнің кез келген жұмыс істеп, күнін көре алатындығына көзіміз жетеді. «Бүгінгі күрделі әлемде бізді оқушыларымыз өздері «судағы балықтай » сезінуі керек, біз соған жағдай жасап жатырмыз»,- деді Елбасы.
Осы тапсырманы орындауда ұстаздар қауымы үлкен жұмыс атқаруда. Әр ұстаз өз сабақтарында болсын, мектепішілік іс- шара да болсын, үштілділікті дамытуда зор үлестерін қосуда. «Тіл үйрену үшін қажеттілік не мәжбүрлік емес, шынайы қызығушылық болуы маңызды.» деген А.Б.Августин. Осы нақыл сөзді оқи отырып, біздің мектептің оқушылары шынайы тіл үйренуге кіріскенднрі айдан анық екенін көріп отырмыз. Оның дәлелі 11 «А» сынып оқушысы Сарыев Рауль – азербайжан ұлтының өкілі- 2017-2018 оқу жылында қазақ тілінен қалалық олимпиададан жүлделі екінші орынға, ал биыл болса, шет елге барып, ағылшын тілінен дайындық курсынан өтті. Биылғы оқу жылында 10 «Б» Абилова Кунель және Мокотенко Александра қазақ тілі пәні бойынша қалалық олимпиададан бірінші жүлделі орындарға , облыстық кезеңнен Мокотенко Александра үшінші орынға және де 9 «В» сынып оқушылары Алыева Гюнэль мен Ли Елена қалалық кезеңде бірінші орындарды , Алыева Гюнэль облыстық кезеңде екінші орынға ие болды. Сөйтіп, мектеп мерейін көтеріп тастады. Осыдан басқа ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілге деген қызығушылығы артты деп, ауыз толтырып айтуға болады. «Тілі бірдің –тілегі бір» дегендей мектеп ұжымының жасап жатқан істері шаш етектен.
Бала тілді неғұрлым ерте жастан үйренсе, соғұрлым ол оны жеңіл меңгереді. Сондықтан мен жұмыс жасайтын сыныптарда үштілділікті дамытуда қазақ тілі сабақтарында өз үлесімді қосып келемін. Ендеше жас ұрпақтың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін, өзге тілдерді оқып білуге деген қызығулары мен ұмтылыстарын арттыру арқылы олардың Отанға деген махаббаттарын оятып, өз тағдырын ел тағдырымен мәңгілікке байланыстыратын ұрпақ болып қалыптасуына қол жеткізу мақсатына өз үлесімнің бар екендігін мақтан тұтамын!
Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі Хасанова К.Ж.

Памятка юного пешехода

  • Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо передвигаться только по тротуару или обочине!
  • Переходить проезжую часть дороги юный пешеход должен только на разрешающий (зелёный) сигнал светофора, по пешеходному переходу или на перекрёстках!
  • Юный пешеход не должен выходить или выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта, деревьев, не осмотрев предварительно улицу!
  • Юному пешеходу запрещается перебегать проезжую часть перед близко движущимся транспортом!
  • Юный пешеход обязан предостеречь своих товарищей от нарушения правил дорожного движения!
  • Юный пешеход обязан помочь людям пожилого возраста при переходе проезжей части!
  • Юный пешеход всегда должен соблюдать требования правил дорожного движения!

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КЛАСС

1. Ребенок, поступающий в 1-й класс, должен знать:
> свою фамилию, имя и отчество
> свою дату рождения и возраст
> полные имена членов семьи, их профессии
> домашний адрес: город, улица, дом, подъезд, этаж, квартира
> название своей страны и её столицы
> диких и домашних животных и их детенышей
> деревья, обувь, одежду, головные уборы, рыб, птиц, насекомых, зверей, овощи, ягоды, грибы, фрукты, транспорт, мебель, посуду и т.д. и классифицировать предметы по группам: яблоко, лимон, апельсин, груша – это фрукты
> части суток, дни недели, месяцы, времена года, загадки о временах года, основные приметы каждого времени года

2. Ребенок, поступающий в 1 класс, должен уметь:

— в области развития речи
> различать звук, слог, слово, предложение
> четко произносить все звуки речи
> выделять звук в словах
> определять место звука в слове
> определять последовательность и количество звуков в словах такого типа: мак, зубы, сани, осы
> находить слова с определенным звуком в предложении
> расчленять простые предложения на слова
> произносить слова по слогам
> составлять предложения из 3-5 слов
> использовать в речи обобщающие понятия
> различать жанры художественной литературы: сказка, рассказ, стихотворение
> полно и последовательно пересказать прочитанный или прослушанный рассказ
> составлять небольшие рассказы, сказки по картинке и серии картинок
> знать автора прочитанного стихотворения
> читать в пределах 20-38 слов в минуту, отвечать на вопросы по прочитанному

— в области элементарные математические представления:
> считать до 10 и обратно
> называть предыдущее и последующее число относительно любого числа в пределах первого десятка
> соотносить цифру и число предметов
> сравнивать 2 группы предметов
> составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание
> называть фигуры: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, овал и выбирать их из группы геометрических фигур
> сравнивать предметы по цвету, размеру, форме
> группировать предметы по определенному признаку
> ориентироваться в пространстве и на листе клетчатой бумаги
> различать понятия: выше-ниже, больше-меньше, вперед-назад, справа-слева
> выполнять несложные логические игры для детей своего возраста

— в области психо-физические функции:
> внимательно, слушать на протяжении 30-35 минут
> запоминать слова (слуховая память) и предметы(зрительная память)

Как защитить детей от интернета и его опасностей?

Многие взрослые озадачиваются вопросом информационной защиты своих детей, и многие сайты дают по этому поводу какие-то рекомендации. Но часто вопросы защиты детей от интернета сводятся в лучшем случае к установке какой-то программы из серии «родительский контроль» на детский компьютер. При этом взрослые абсолютно забывают, что зайти на недетский сайт их чадо может и с обычного мобильного телефона. Более того статистика показывает, что большинство детей пытаются обойти данные защиты тем или иным способом и многим это в итоге удается. То есть проблема опять сводится к конфликту поколений, взрослые в лучшем случае производят какие-то защитные манипуляции для своего успокоения, дети делают вид, что смирились с ограничением своих прав, а по факту почти ничего не меняется, кроме еще большего разжигания интереса у ребенка.

Нам видится, что проблема защиты детей от интернета, лежит в более глубоких пластах. И вообще ставить вопрос «как защитить детей от интернета?» некорректно, это всё равно, что сказать «давайте защитим ребенка от книги». Ведь проблема не в самом интернете, а только в некоторой информации, причем полезной или хотя бы безвредной информации во всемирной паутине как раз намного больше, чем вредной. Попробуем копнуть поглубже и посмотреть на задачу несколько с другой стороны.

Подробнее